MENU
×

Cursus: Zien wat je zegt

Gespreksvoering ondersteund met tekenen

In 4 dagdelen leert u hoe u tekenen kunt combineren met een passende vorm van gespreksvoering. Helpt een persoon of groep om nog verborgen wensen, doelen en mogelijkheden naar boven te brengen. Brengt complexe situaties in kaart.

Voor jeugdwerkers: deze cursus is geaccrediteerd door Stichting Kwaliteitsregister Jeugd en levert 18 bijscholingspunten op. (SKJ 203481) 

Voor vak therapeuten: Deze cursus is geaccrediteerd bij het Register Vaktherapie (SRVB) en levert 24 bijscholingspunten op. 

Kern van de cursus:

  • Een stevige basis tekenvaardigheid (Ook bereikbaar voor mensen "die niet kunnen tekenen"!)
  • Standaard tekenpictorgrammen voor de belangrijkste begrippen
  • Situaties herkennen waarin tekenen kan worden toegepast, in spontane momenten of in een grotere en samenhangende gesprekvorm
  • Belangrijke momenten in communicatie 1 op 1 of in een groep herkennen
  • Een palet aan gespreksvaardigheden: Structureren, verdiepen, helpen verwerken van informatie en nog meer.
  • Hoe tekeningen en getekende verslagen goed combineren met andere vormen van verslagen
  • Op maat maken: Hoe deze methodiek in te zetten binnen contacten in het eigen werk.

 

De bewuste verbinding tussen denken en doen maakt "Zien wat je zegt" tot een zelfstandige methodiek. De manier waarop contact gelegd wordt heeft een heldere link met een inclusief beeld van mensen. Werken met "Zien wat je zegt" betekent: Leiding geven aan de vorm - Ruimte geven aan de inhoud. 

De cursus kan zowel op individuele inschrijving gegeven worden als aan een bestaand team. Dat laatste heeft een voordeel: het betekent gezamenlijk leren over de manier van toepassen binnen de eigen werksituatie.

Voor een overzicht over dagdelen, contacturen en zelfstudie, klik hier.

Neem contact op voor een cursusopzet die past bij wat u nodig heeft.

 

De methodiek "Zien wat je zegt" en alle materiaal uit de cursus © Ed Rothfusz 2016