MENU
×

Training van professionals

De professioneel docent, trainer of ondersteuner en het team

 

Persoon

Hoe komt u werkelijk over? Wat draagt u uit, ook zonder het te weten? Ik bied trainers en docenten binnen de gezondheidszorg en onderwijs feedback op hun persoonlijke presentie en communicatie naar klanten en collega's. Daarbij kijk ik samen met de trainer/docent naar dat wat relevant kan zijn in de persoonlijke achtergrond.  

Programma

Binnen de setting van onderwijs en training kan ik docenten en trainers coachen bij het ontwerp en de uitvoering van hun les programma's en opleidingstrajecten. Binnen de setting van zorg en ondersteuning kan ik feedback bieden op het functioneren: Bereik je / bereikt u de doelen die u wilt bereiken? Op de manier waarop u wilt werken? 

Presentatie

Hier komen persoon en programma samen. Door mee te lopen tijdens de uitvoering van het werk bied ik feedback op de combinatie van persoon en programma, zodat het beste resultaat gehaald kan worden.  

Neem contact op voor de opzet van een vorm van effectieve feedback op uw manier van werken. 

 

Het team

Vanuit de algemene systeemtheorie bied ik begeleiding bij team processen.

  • Hoe functioneel is de inzet van teamleden?
  • Zijn alle functies goed vertegenwoordigd in het geheel?
  • Wat zijn de grote, persoons- en teamoverstijgende patronen in communicatie en functioneren? 
  • Welke persoonlijke eigenschappen hebben voor ieder teamlid een beslissende invloed op het functioneren van het team?  

Alles is in principe voorhanden in een team. Maar kunt u er ook voldoende bij? 

Neem contact op voor begeleiding en professionalisering van uw team